Monday, March 24, 2008

Berdikir dan Bershalawatlah

Dalam ceramahnya, Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hinduan mengajak hadirin untuk berdzikir kepada Allah SWT dan bershalawat kepada Baginda Rasul. Serta menuntut ilmu. Menurut Imam Ali, ilmu adalah warisan para Nabi, sedangkan harta warisan dari Qarun. "Jika ingin kebaikan di dunia dan di akhirat, harus menggunakan ilmu," katanya.

No comments: